LEIF'S HJEMSTAVN

Jeg er født på Bornholm den 17. februar 1939.


Min far, Aage Balle-Svendsen, er født på Bakkely i 1890.

Min mor hed Astrid Margrethe Balle-Svendsen, født Funch.

Far og mor blev gift i 1933 og boede på Bakkely fra dette tidspunkt.

Vi er 6 børn, hvor Leif er nr. 4, født i1939.

Sådan som jeg husker min barndom på Bakkely, var denne præget af sorgløs fred og harmoni.

Bakkely var en landbrugsejendom på knap 10 ha. beliggende i Sletteenge, ca 3 km. nord for Åkirkeby. Gården var firelænget med bindingsværk og ståtag. Stuehuset var rødt og udlængerne hvide. Besætningen bestod af 2-3 heste, 8-10 køer, 3-5 kalve, 20-25 grise, høns, ænder og hund.
Økonomisk havde mor og far det ikke for godt, men dagen og vejen blev klaret, også for de 6 børn.
Mine bedste oplevelser på Bakkely, var nok familiens søndagsture i hestevogn. Det var altid gode oplevelser, uanset hvor turen gik hen. Dog var det mest turene til Brændegaardshaven, med det medbragte smørebrød til aftensmaden, der var det mest populære.


Vi boede på Bakkely indtil foråret 1951, hvor far solgte ejendommen. Sommeren 1951, boede vi hos morfar Carl Mathias Funch på Broager.

Om efteråret samme år, flyttede vi til Bognemark i Gudhjem.


Bakkely


Bognemark ejedes af kunstmaler Oluf Høst i Gudhjem

Far forpagtede ejendommen, der var på ca. 3 ha. Det var en ældre ejendom, hvor en del var opført af kampesten, lidt forfaldent, men masser af idyl. I stalden havde far et par køer og nogle grise, høns og en hund.

Far var det meste af tiden daglejer på nabogården Rodholm.

Fars hensigt med at flytte til noget mindre, havde været, at det ville være knap så arbejdskrævende at forpagte Bognemark, som det havde været på Bakkely.

Dette blev på ingen måde resultatet, fordi der efter fars arbejdsdag som daglejer, var rigeligt at se til derhjemme.

Fars arbejdsdage om sommeren begyndte ofte kl. 04.00 og varede ofte til sent på aftenen, dog med en passende middagssøvn.

Somrene på Bognemark var meget intense. Alle rum, på nær vores stuer og loftet, blev lejet ud til turister.

Turisterne havde så adgang til køkkenet, som også fungerede som badeværelse.

Vand skulle hentes ved pumpen øst for huset.

Toilettet var et ”das” i gården.

Af os børn var vi de tre yngste som boede hjemme. Vi sov på gulvet sammen med 4-5 feriebørn i et værelse på loftet, uden hensyntagen til om det var drenge eller piger. Det gik nu fint nok, så længe der blev taget hensyn til dette.
Utrolig nok, så var alle turisterne meget glade for stedet, og de fleste vendte tilbage år efter år.
Far og mor boede på Bognemark i 10 år.
Efter en konflikt med Oluf Høst, flyttede de i 1961 til ”Bobakke” som forinden var blevet erhvervet af Grethe Funch og Ester Flagstad.