Historien om Skovhuset


Navnet Skovhuset har vi fra et adressekort som vi fandt på loftet da vi i 1966 ryddede op der. Navnet passer fint til huset, hvorfor vi også fortsat benytter det.

På Frederiksborg amts historiske kort fra 1894, er huset angivet.
Husets historie, som den er fortalt os er, at huset er fra før 1890 og er etableret som fodermesterhus til Kappelhøjgård. Jeg tror dog det er tidligere. Placeringen af huset, er begrundet med, at gårdens vandingssted – brønd - for kreaturer var på den lave eng nord for huset der hvor jernbanen er i dag. Sammenhæng mellem fodermesterhus og vanding af kreaturer har åbenbart tidligere haft stor betydning.
En stor del af huset er opført af genbrugsmaterialer.
Fra vore gode naboer gennem mange år, Andreasen’s i nr. 2 ved vi, at tidligere ejer af huset var baneformand Jørgen Larsen, (født i 1874) som sammen med sin hustru flyttede ind i huset i 1919. Larsens havde diamantbryllup den 20/5 1954. Fru Larsen er født den 20/5 1873. Larsens havde 8 børn og 3 børnebørn som alle voksede op på Unholtvej 7.

Jørgen og Signe Larsens gravsten er bevaret på Kregme Kirkegård.

Den står ved kirkegårdsmuren nord for kirken.
Det er fortalt os, at vejen Unholtvej er en del af den gamle landevej mellem Frederiksværk og Hillerød. Tidsmæssigt er der nok tale om tiden før 1922.

Grunden Unholtvej 7 har matr. nr. 11u, Kregme by og sogn, er på 986 kvm, heraf vej er 176 kvm. Vejen er 6 alen bred, svarende til 3,77 m.
Ifølge matrikkelkort fra 1919, er udstykning af ejendommen sket i 1919 som parcel 2 af matr. nr. 11a, Kregme By og Sogn (Kappelhøjgaard).
Ejendommen er oprindelig opmålt af Landinspektør Sørensen, Hillerød. Matrikelkontoret godkender udstykningen i december 1919. Samme år som Larsens flytter ind i huset. Matrikelkortet er forevist i 10. Retskreds’s ret den 24/2 1920.

Bebyggelsen omfattede i 1966 en beboelse i et plan på i alt 56 kvm. et udhus på ca. 14 kvm, samt flere træskure.
I beboelsen var indrettet entre, 2 stuer, soveværelse samt køkken og spisekammer.
Toilet med tørcloset var indrettet i udhus. Der var én stikkontakt, én vandhane og afløb til sivebrønd.
Der var en kakkelovn i stuen og en i soveværelset. De var begge tilsluttet samme skorsten. Skorstenen, som havde et indvendigt mål på ca. 50 x 50 cm, havde meget løbesod.
Den vestligste del af huset var ombygget, og ydermuren ændret til 30 cm. hulmur opført i betonmursten uden isolering. Den østlige del af huset var stadig af bindingsværk, 12 cm. ubrændte lersten med indvendig beklædning af bløde plader. Isoleringen var gamle aviser og forskallingen bag pladerne var brædder af alle slags, herunder gamle fyldingsdøre. Alle gulve var brædder direkte på jord uden isolering. Gulv i entre og soveværelse var sænket ca. 20 cm. under øvrige gulve.
Lofter var af 1 lag brædder uden isolering.
Udhuset var med støbte vægge der alle var revnet. Der var anvendt mange sparesten.Vi flyttede ind i Skovhuset den 14. Juli 1966.

De to kakkelovne blev taget ned, og vi fik fat i en brugt oliekamin som var ganske udmærket til opvarmning af det lille hus. Men løbesoden i skorstenen begyndte at løbe ned ad de nymalede vægge, så vi måtte tapetsere om med alufolie for at styre det . Løbesoden blev tilledt en spand som vi så tømte ca. en gang om ugen. Det lugtede meget stærkt og især lugtede vores tøj.

Der er siden foretaget mange ændringer og forbedringer i huset.Skovhuset, Unholtvej 7, Frederiksværk (2014)