KREGME

Kregme er bebyggelse syd for Frederiksværk. Den ældste del af Kregme landsby, er i sin tid opstået omkring Kregme Kirke, og øst for denne.

Bebyggelsen mellem Kregme Kirke og Roskilde Fjord er opstået i løbet af det 20. århundrede, i begyndelsen fortrinsvis omkring Strandvejen.
Strandvejen er en del af den oprindelige vej mellem Frederiksværk og Hillerød. Dog er strækningen fra Kildebakkevej og til et stykke ind til Frederiksværk omlagt ca. 1922.
Oprindelig forløb vejen fra Frederiksværk til Kregme langs stranden ved Roskilde Fjord på vestsiden af banen og videre langs stranden, til Unholtvej, som på det tidspunkt var en del af den overordnede vej.

Poul Rasmussen boede i huset ved stranden, hvor banen, stranden og Strandvejen løber sammen ved stejlepladsen lidt syd for Bjørnehoved. Huset havde adressen Strandvejen 124, men dette er ændret nu, hvor grusvejen langs banens sydside er lavet. Denne grusvej hedder Poul Rasmussens Vej, efter forslag fra beboerne på Unholtvej.
Poul Rasmussen var snedker af den gamle skole, med stor respekt for ”lærde personer”. Dette erfarede jeg ved Pouls omtale af mig som ”...henne hos ingeniøren...”.
Han var - med rette - meget stolt af sit håndværk.
Vi lærte Poul Rasmussen at kende, ved at han de seneste år han levede, gik tur næsten hver dag ad Unholtvej, sammen med sin hund Buller. Lyden af Pouls slæbende, korte trin, blandede sig med Pouls samtale med Buller, hvorfor vi altid kunne høre dem komme.
Vi fik ofte en snak over hækken.

Poul Rasmussens nabo mod syd, var et sommerhus, ejet af arkitekt Ejner Hansen. Poul Rasmussen har den 29. maj 1983 skrevet følgende:
”Jeg talte i går med Hr. arkitekt Hansen og Fru Inger (datter af ark. Hansen) om stormflodskatastrofen 1921-1922 og jeg kan oplyse følgende.
I efteråret 1921 havde vi to svære storme, med usædvanlig højvande, som åd af kysterne, efter den sidste storm i 1921 var der dog så meget tilbage af mine bedsteforældres ejendom, at man kunne passere på en smal sti langs udhuset. Min far købte pæle i skoven og lod nedramme, for at sikre det der var tilbage af vejen ved vores hus, men dette arbejde var spildt, vi fik en tredje storm, nytårsnat 1921-1922, som fjernede det hele. Mine bedsteforældres hus, blev mere end halveret og kom i den størrelse det har nu. På strækningen fra Bjørnehoved mod Frederiksværk blev jernbanelegemet bortskyllet på et stykke så toget ikke kunne køre. Passagererne fra Hillerød måtte stå af ved Bjørnehoved og gå til Frederiksværk og omvendt, dem der skulle mod Hillerød, måtte så gå herud for at komme med det returnerende tog.
I Frederiksværk gik vandet et godt stykke op i Strandgade, på rekonvallecenshjemmet ”Skjoldborg” blev vandet trykket op gennem kloakkerne, så husassistenterne, som havde deres værelser i kælderen, måtte flytte til anden beboelse.
I Frederikssund gik vandet langt op i Havnegade og brød igennem dæmningerne til et lavtliggende areal som kaldes Blødden. Jeg har et billede i et gammelt julehæfte, som viser, at folk måtte reddes ud af gavlvinduerne.
Langs Nordkysten af Sjælland styrtede flere sommerhuse i havet og der skete et tragisk skibsforlis i nærheden af Hesselø. Damperen ”Ulfsund”, som var både fragt- og passagerskib, havde et meget stort og tungt stykke maskingods på dækket. Dette gods rev sig løs og gled ud i siden og bevirkede at skibet kuldsejlede og gik ned. De ombordværende druknede.
Der er nu ikke ret mange tilbage, som husker alt dette, jeg var jo kun godt 14 år dengang.
Venligst Poul Rasmussen”Om navnet Kregme:

Min mors fætter Knud Palslev, som var jurist på Frederiksberg Rådhus, har i 1966 undersøgt navnet Kregmes oprindelse, og skriver til mig således:

Stednavnet Kregme regnes almindeligvis under dem der ender på um; disse falder efter deres oprindelse i to grupper, nemlig den gruppe, hvor um er et nedslidt heim, og den gruppe hvor um er en gammel dativ flertalsendelse.
Kregme antages at høre til den første gruppe.

Medens Absalon var bisp i Roskilde, 1158 - 1177, er Kregme skrevet, Crækym
I et pavebrev mellem 1159 og 1181, Crækøm
Medens Absalon var ærkebiskop, Crækhøm
ca 1370, Kræghom
1383, Kræghøme
1399, Kræghemme
1443, Kregemme
1447, Kregom
ca 1500, Kreome
1529, Kregeme
1544, Kreyeme
1553, Kregeme
1559, Kreyme
Fra 1562, Chremme, Kreginge, og Kregome, osv.