Hvide Klint

Vores nærmeste nabo, hvortil vi har fælles skel er det område som kaldes Hvide Klint.

Det er det grønne område som begrænses mod vest af Roskilde Fjord, mod nord af Unholtvej og Jernbanen og mod øst og syd af sommerhusområder.
Vi er meget glade for dette område, fordi det er vores eneste nabo, som vi har fælles skel med mod syd og øst. Mod nord er det Unholtvej og mod vest den offentlige sti.
Området omfatter ca. 1,5 ha. fredet skovbevoksning, med enkelte sommerhuse.


Området blev fredet i 1919 ved en deklaration fra den oprindelige ejer oberst H. P. Parkov og i 1924 overdraget til det offentlige som parkområde.

Mindestenen som står ca. midt i området og på metalpladen står der:

"Hvide Klint erhvervedes i 1909 af
OBERST H. P. PARKOV
der med sin familie
havde tilbragt 15 lykkelige år
i Frederiksværk
og som derfor ønskede
at give ejendommen
som gave til egnens befolkning
for at de der kunne glæde sig
over stedets skønhed
og - som han - elske og tjene
deres fædreland
Værn om Hvide Klint"