Persondata

Databeskyttelse. Der henvises til følgende link.

https://slaegt.dk/kom-i-gang/saerlige-problematikker/persondataloven/