Slægtsvåben

I bogen om ”Våbenførende Slægter i Danmark”, er der på side 66 om Balle (von Balle, Balle’) skrevet følgende om slægtsvåben:

Skjoldet guld, deri en rød borg med to torne med dannebrogsfaner.
Hjælmmærke: To vekselvis af guld og rødt delte Vesselhorn.
Hjælmklæde: Indvendig guld, udvendig rødt.
Skjoldholder: En på venstre side af skjoldet stående kvindeskikkelse i antikt rødt gevandt, og som holder en naturligfarvet due på højre hånd og støtter venstre hånd på et naturfarvet anker.
Våbenet er gengivet efter tegning af Fr. Britze, og er optaget i Heraldisk selskabs våbenrulle som nr. 262 for agnaterne af biskop Nicolay Edinger Balle (1744-1816), der er den første, som har ført våbenet. Slægten skal have optaget navnet efter landsbyen Balle ved Skanderborg. Dens første nærmere kendte mand er islandsk købmand Peter Sørensen Balle (f. 1687), hvis søn, sognedegn i Vestenskov ved Nakskov Søren Petersen Balle (1715-1758), var biskoppens fader. En gren antog officerspræfixet ”von” – og en svensk gren stavemåden Balle’.

I bogen om Biskop Balles Slægt er på side 66 skrevet følgende:
Gennem halvandet århundrede har familien Balle ført det af biskop Balle tegnede våben eller bomærke, som imidlertid i heraldisk henseende lod noget tilbage at ønske. Våbenet, der nemlig oprindelig var beregnet for signet, var uden hjelm og hjemtegn. For at råde bod herpå konfererede fru Frederikke Balle’ i Stokholm, som var mest interesseret i sagen, nærmere om udførelsen af et fuldstændigt våben, der også tilfredsstillede de heraldiske fordringer. Sagkyndig bistand til denne opgave erholdt vi med stor velvilje hos hr. arkivregistrator Poul Bredo Grandjean og tegningerne udførtes sluttelig hos den udi heraldisk våbentegning vel bevandrede gravør Fr. Britze.