Vi har som børn altid fået at vide, at vores tre-gange tipoldefar var biskop Nicolay Edinger Balle, (1744-1816) biskop i Roskilde og forfatter til Balles Lærebøger.

Forord


Så længe jeg kan huske har jeg samlet data om slægten.
Efter ca. 50 år er det i 2002, lykkedes mig at få sat disse data i system.
Det viser sig, at biskoppen ikke var min tre-gange tipoldefar, men min to-gange tipoldefars fætter. Altså en fætter til Peter Thomesen Balle, (1755-1846) som var præst i Aakirkeby.

Programmet for anetavlerne for slægten har jeg benyttet mig af, er Win-Family, hvorfor oversigterne følger dette programs muligheder.

Jeg er en stor tak skyldig til Louis E. Grandjean’s bog om ”Biskop Nicolay Edinger Balles slægt gennem 350 år”, ”Bogen om Åkirkeby” af G.L. Dam og H.K. Larsen 1346-1946 og bogen ”Inde i Landet” af Werner Hansen, udgivet af Åkirkeby og Omegns Sparekasse, i anledning af 100-års jubilæet 1869 – 1. maj – 1969. samt ”Kures gårdliste” fra lokalhistorisk arkiv i Rønne.
Ole Wattne skal have tak for lån af hans slægtsregister.
Endvidere har jeg haft glæde af folkeskolelærer Birgitte Borgen Markussen beskrivelser om min oldefar Propritær Jørgen Gad Balles liv og levned på St Myregaard i Åker,

Mit formål med at lave en beskrivelse af slægten, har været at få tilfredsstillet min egen nysgerrighed om sammenhæng i slægt og familie. Efter et besøg i 2001 på St. Myregård (Balle-slægten) og Østre Ellesgård (Svendsen-slægten) i Åker på Bornholm, hvor jeg synes at opleve en fornemmelse af slægten, gav det mig lysten til at systematisere mine data umiddelbart.

Mange ved at jeg i lang tid har arbejdet med familiens data, og efter at min broder Mogens i Canada i 2001 skrev til mig, at han havde besøgt Hans Streton i Los Angeles, synes jeg der var basis for at fremskynde et resultat der kunne bruges af andre. Hans Streton er nevø til vores far Aage Balle-Svendsens kusine Gertrud Streton's datter Gertrud Petterson.